Stolt leverandør til nytt bakeri på Fauske

Da Coop skulle bygge et nytt og avansert bakeri på Fauske, var det Ovesen Elektriske som fikk oppdraget med alt av elektriske installasjoner.

– Vi er veldig stolte over at vi ble valgt til denne jobben, her snakker vi om et skikkelig signalbygg, sier daglig leder Grete Ingebrigtsen i Ovesen Elektriske.

Med et bygg på over 2.100 kvadratmeter og et bakeri med kapasitet på 2.000 brød i timen, sier det seg selv at du trenger rikelig med strøm.

Strenge krav

På Fauske ble det installert tavler som håndterte 2.500 ampere og det var hele tiden strenge krav til logistikken.

– Det kom inn utstyr og maskiner fra flere land og da er det helt avgjørende at våre medarbeidere har kontroll fra dag én, sier Ingebrigtsen.

I tillegg var det et stramt tidsregime, hvor Ovesen Elektriske hele tiden måtte forholde seg til fremdriften hos de andre faggruppene.

Elektriker på jobb i bakeriet på Fauske
STORE DIMENSJONER: Med et bygg på over 2.100 kvadratmeter og et bakeri med kapasitet på 2.000 brød i timen, blir det store dimensjoner når de elektriske installasjonene skal på plass. Foto: OVESEN ELEKTRISKE

Viktig prosjektstyring

På et industrioppdrag av denne typen ble det også viktig å sørge for en fortløpende dokumentasjon, slik at man hele tiden kunne krysse av for at oppdraget ble løst i henhold til spesifikasjonene i kontrakten.

Her kommer et nytt prosjektstyringsverktøy inn for fullt:

– Dette sørger for at vi får delt informasjonen mellom alle involverte; prosjektledere, montører, kunder og entreprenører, sier Ingebrigtsen.

Dette betyr igjen at man har alt på én plass. Dokumentasjon, kontrollrutiner og bilder legges inn fortløpende og sømløst etter hvert som oppdraget skrider frem.

– Vi sparer tid, blir mer effektive og vår leveranse får en enda høyere kvalitet. I dag opplever vi konkurranse på denne typen oppdrag og da teller hver minste detalj, understreker Ingebrigtsen.

Bildet viser noen av de mange meter med kabel i prosjektet.
MANGE METER MED KABEL: Når bakerovnene har en effekt på 500 kilowatt, sier det seg selv at det elektriske opplegget må dimensjoneres deretter. Foto: OVESEN ELEKTRISKE

Fornøyde kunder

Goman-bakeriet, med en total kostnadsramme for Coop på rundt 50 millioner kroner, skaper også 35 nye arbeidsplasser på Fauske. Bakeriet skal dekke brød- og kakespisere fra Helgeland i sør, til Bognes på Hamarøy i nord. Dette er blitt en nøkkelbedrift og lokale kontrollmyndigheter har hele tiden fulgt nøye med.

– Sluttrapporten konkluderte med at den jobben våre medarbeidere hadde utført, i praksis sto i til terning 6. Det er selvfølgelig noe vi er veldig stolte av, sier Ingebrigtsen.

Også Coop må ha blitt særs fornøyd med jobben, for nå har de hentet inn Ovesen Elektriske til et nytt oppdrag når Coop Norland skal utvide lageret på Obs BYGG i Fauske Handelspark.

Bildet viser elektriker på jobb i bakeriet på Fauske.
STRAMME TIDSFRISTER: Bakeri-prosjektet på Fauske innebar en omfattende logistikk og stramme tidsfrister. Men fagfolkene til Ovesen Elektriske besto testen med glans. Foto: OVESEN ELEKTRISKE

Saken er skrevet av Bodø Nu Respons, originalteksten finner du her